Εικαστικές παρεμβάσεις vol.1


Μερικές από τις εικαστικές παρεμβάσεις που κοσμούν δρόμους του νησιού. Έπεται συνέχεια...